پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی روان " Soil-structure interaction"

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٨٦

ترجمه ی روان

 " Soil-structure interaction" 

در علم لرزه نگاری چیه ؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اندرکنش خاک و سازه

اندرکنش خاک- سازه

٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش

کنشِ متقابلِ سازه و زمین

در حقیقت برهمکنش و یا تعامل دو طرفه بین خاک (زمین) و سازه ای است که بر روی آن ساخته شده است. چنین کنش و واکنشی، در درجه اول نشانگر تبادل تنش متقابل است که به موجب آن حرکت سیستم سازه زمین تحت تأثیر نوع زمین و نوع سازه قرار می گیرد. این امر به ویژه در مناطقی که فعالیت لرزه ای دارند کاربرد دارد.

١٧,٦٨٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٣٠٩
برنزی
١٥٢
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما