پرسش خود را بپرسید

تست واژه Can you ______ the lights?

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٩

Can you ______ the lights? I can't see.

٠ %

put on

٠ %

start

١٠٠ %

turn on

٨ پاسخ
٠ %

open

١,٥٣٤
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٠٥

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٢٠٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٥٦
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٢,٨٨٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٩
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠,٠٨٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما