پرسش خود را بپرسید

تفاوت جای کلمات در جمله

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧٧

کدام یک برای جمله زیر به کار میرود ؟ چرا ؟

.......... attend the company’s important meeting is still a mystery for us.

لطفا دلیل را هم ذکر کنید با تشکر 🌹

٨٠ %

Why they didn’t

٤ پاسخ
٢٠ %

Why didn’t they

١ پاسخ
٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Why they didn't attend the company's important meeting is still a mystery for us.

Why didn't they attend the company's important meeting is still a mystery for us.

در جمله اول، از "Why they didn't" استفاده می‌شود، زیرا قبل از "they" فاعل مشخص نشده است. در جمله دوم، از "Why didn't they" استفاده می‌شود، زیرا قبل از "they" فاعل مشخص شده است.

جواب گزینه یک

١٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠,٠٨٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

گزینه اول درست هست. چون در پایان جمله اصلی شما یک نقطه گذاشته شده پس این جمله یک جمله سوالی نیست. اگر در پایان جمله اصلی شما علامت سوال وجود داشت، اون موقع گزینه دوم درست می بود.

٢٢٧,٧٠٩
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٤
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما