پرسش خود را بپرسید

معنی اصطلاح take advantage

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٧٩

معنی اصطلاح

 take advantage

١,٤٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به مراد دل رسیدن (در محتوای جنسی)

١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش

 امتیاز گرفتن   

٨٢,٢٩٠
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٣٨٨
تاریخ
٣ هفته پیش

- سوء استفاده کردن

- بهره برداری کردن

- استفاده‌ی سودمند کردن از کسی یا چیزی یا موقعیتی

١٧,٦٨٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٣٠٩
برنزی
١٥٢
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما