پرسش خود را بپرسید

معنی then pay it back later چیست؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٧

To borrow means to take some money from someone and then pay it back later.

٩٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٩

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

و بعدا آن را (پول را) به او برگردانید

٢٢٧,٧٠٩
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٤
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
١ ماه پیش

و بعد از  یک مدت به او پس میدی

٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

به این معناست که مدتی بعد پس می دهی

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

معنی: قرض کردن به این معنیه که مقداری پول از کسی بگیری و بعدا بهش پس بدی/بهش برگردونی.

قسمت هایلایت شده عبارتیه که مدنظرتونه.

١٠,٠٨٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش

بعدا پَسِش بدی

بعدا  باهاش تسویه کنی

١٢,٨٩٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٩
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش

با توجه به اینکه وقتی کسی پولی را قرض می‌گیرد به این معنا است که باید دوباره مبلغ قرض گرفته را بازگرداند، معنی عبارت مورد سؤال شما «بعداً پرداختن مبلغ قرض گرفته شده یا پرداختن میزان قرض گرفته شده» است.

١٨,٣٤٢
طلایی
١٤
نقره‌ای
٣٢١
برنزی
١٥٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما