پرسش خود را بپرسید

ترجمه Who’s speaking

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٤

A: Who’s speaking, please? It’s Peter.

آیا ترجمه : “کی صحبت میکنه؟” درست است؟

٧٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Who is speacking, زمان جمله حال استمراری می باشد. معنی جمله میشه: چه کسی[ دارد ] صحبت می کند. یا چه کسی داره صحبت میکنه. فعل is که بعد از who بکار رفته است جزو ساختار زمان حال استمراری می باشد و کمکی نیست وwho در اینجا نقش فاعلی دارد. ترجمه خودت بنظر من : باید بگی کیه داره صحبت می کنه.

٣,٢٥٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

سلام

بله ، اگر عین به عین ترجمه کنید این معنا درسته

اما می شه اصطلاحا گفت 《کی پشت خطه؟ 》

٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

بله درسته کاملا

١٢,٦٠٩
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما