پرسش خود را بپرسید

این فرضیه اقتصادی نتیجتش چیه؟

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٢٣

اگه تورم حداکثر  9%

سود بانکی 22%

افزایش حقوق 15%

مالیات 5%

وضعیت اقتصادی جامعه چی خواهد شد؟

رشد

عدالت

بی عدالتی

تورم در آینده

رکود

توهم موفقیت 

...؟

٩٠,١٣٨
طلایی
٦٣
نقره‌ای
٢٠٤
برنزی
١٨٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

میشه جامعۀ لنینیسم . به سمت فروپاشی اقتصادی  خواهد رفت . چون تعداد سرمایه دارها و کله گنده ها کم و کمتر میشه و تعداد کارگران کم درآمد بیش و بیشتر . قشر متوسط هم کم کم به سمت دهک‌های پایین جامعه حرکت میکنند .

١,٥٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٧
برنزی
٤٤
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما