پرسش خود را بپرسید

کدام هوش دارد P. polycephalum یا AI?

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٠

قارچ P. polycephalum معروف به"The Blob" قدرت دارد انتخاب کوتاهترین مسیر وحافظه در مسیر جست بدون تکرار و...

 که در الگوریثم های پیچیده ومتعدد با استفاده از ابررایانه (و دارای خطا البته) قابل حل وپیشبینی هستند.

حالا این هوش محسوب میشه یا هوش مجازی AI?

...

https://blog.tarjomyar.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-kzhuprtn5rc3

...

این یکی دیگر از نقض فرضیه "داروین" یا اشتباهاً میگن "تکامل" و"انتخاب طبیعی" هست.

٩٠,١٦٠
طلایی
٦٣
نقره‌ای
٢٠٤
برنزی
١٩٠
عکس پرسش
عکس پرسش
پاسخی برای این پرسش ثبت نشده.

پاسخ شما