پرسش خود را بپرسید

نقش try در جمله‌ی زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٧

 he decides to try washing all his clothes after work today.

اگه نباشه آیا جمله ناقص میشه؟

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Try به معنای سعی هست او سعی  می کنه  همه لباس هاش رو بشوره اگر try   حذف بشه یعنی او تصمیم داره همه لباس ها رو بشوره .   

٨٢,٤٣١
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٣٨٨
تاریخ
١ ماه پیش

در جمله "he decides to try washing all his clothes after work today"، کلمه "try" نقش مهمی دارد. این کلمه به معنای "تلاش کردن" یا "آزمایش کردن" است و نشان میدهد که فرد قصد دارد اقدامی را انجام دهد، اما نتیجه آن مطمئن نیست.  اگر "try" را از جمله حذف کنیم، معنای جمله تغییر میکند. بدون "try"، جمله "he decides to wash all his clothes after work today" به معنای تصمیم قطعی برای شستن لباسها است و احتمال شکست یا تردید را نشان نمیدهد.  بنابراین، با حذف try، جمله ناقص نمیشود، اما معنای آن تغییر میکند و دیگر بیانگر تلاش یا آزمایش نیست، بلکه تصمیم قاطع برای انجام کاری را نشان میدهد. در نتیجه، try به جمله عمق بیشتری میبخشد و نشاندهنده احتمال وجود چالش یا مشکل در انجام کار است.

٢٢,٠٦٨
طلایی
٣٢
نقره‌ای
٤٩٠
برنزی
١٩٢
تاریخ
١ ماه پیش

جمله ناقص نمیشه ولی داره میگه این کار رو امتحان کرد. اونجوری معنی جمله عوض میشه

١٣,٩٩١
طلایی
١٦
نقره‌ای
٢٤٠
برنزی
٣٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما