پرسش خود را بپرسید

کلمه‌ی off در ساختار جمله‌ی زیر چیست وچه معنایی به جمله اضافه میکنه؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٨

Could you cut your own arm off?

و آیا میشود جمله به صورت زیر بیاید؟ چرا؟

Could you cut your own arm

تفاوت این دو چیست؟

٨٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٣

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جمله نخست به معنای قطع کردن دست میباشد 

جمله دوم به معنای بریدن یا خراشیدن دست میباشد

cut something off 

یعنی چیزی را جدا کردن به روش بریدن

مثلا:

pull something off 

به معنای جدا کردن و از جای در آوردن به روش کشیدن میباشد

١١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٢
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما