پرسش خود را بپرسید

تست گرامریSomebody stole ______ yesterday

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧٣

Somebody stole ______ yesterday.

٠ %

the car of my mother

٠ %

my mother car

١٠٠ %

my mother's car

٧ پاسخ
٠ %

my car mother

٢,٤٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٦

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,١٢٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٢,٨٧٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٩
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٤,٥٠٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥١٢
برنزی
٢٠٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢٧,٦٩٩
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٤
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠,٠٨٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣,٢٩٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما