پرسش خود را بپرسید

«سیاست تابع قانون آهنین چرخش نخبگان است »

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٤

 این گزاره که

 «سیاست تابع قانون آهنین چرخش نخبگان است » 

در واقع :

١٠٠ %

1) دفاع از دمکراسی است.

١ پاسخ
٠ %

2) نقد دمکراسی است.

٠ %

3) دفاع از نخبگان است.

٠ %

4) دفاع از قانون است..

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما