پرسش خود را بپرسید

نوع زبان فارسی استفاده شده در شاعرانی مثل فردوسی مولانا حافظ سعدی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧١

زبان حافظ فردوسی مولانا و دیگر شاعران آن زمان  فارسی دری محسوب میشود؟

٧٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

زبان فارسی استفاده شده توسط شاعرانی مانند فردوسی، مولانا، حافظ، و سعدی، به فارسی دری معروف است. این زبان در دورههای مختلف تاریخی تکامل یافته و شکلهای مختلفی به خود گرفته است. فارسی دری در دورههای میانه و جدید، زبان ادبی و دیوانی در ایران و بخشهایی از آسیای مرکزی بوده است . این زبان دارای ویژگیهای خاص خود بوده و در آثار شاعران بزرگی چون فردوسی و حافظ به کار رفته است که امروزه نیز از ارزش بالایی برخوردار است .  فردوسی در شاهنامه خود از فارسی دری استفاده کرده که نمونهای از زبان فارسی کهن است. مولانا (رُمی)، حافظ، و سعدی نیز در آثار خود از این زبان بهره بردهاند، ولی با تأثیرپذیری از سبکها و ویژگیهای زمان خود . به عنوان مثال، سعدی در آثار خود مانند گلستان و بوستان، از زبانی ساده و روان استفاده کرده است که باعث شده آثار او برای مخاطبان گستردهتری قابل فهم باشد . این زبان، با گذشت زمان و تحولات فرهنگی و اجتماعی، به زبان فارسی معاصر تبدیل شده است که امروزه در ایران و برخی دیگر از کشورها به کار میرود.

٢١,٤٠٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش

ما فارسی غیردری نداریم، پارسی دری گویشی بوده از پارسیگ  که پیش از اسلام در نواحی جنوب غربی ایران (پارس و هرمزگان و...) رواج داشته و پس از اسلام کم‌کم جای پارسیگ را بعنوان زبان رسمی و ملی گرفته، دری نیز پسوندی‌ست به معنای اهلِ در بودن، درباری بودن؛ چون دربار ساسانی در جنوب غربی ایران بوده و پارسی دری از آن‌جا برخاسته، این زبان را پارسی دری (درباری) می‌نامند.

٢,٤٣١
طلایی
١
نقره‌ای
١٢
برنزی
٢٦
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما