پرسش خود را بپرسید

سوالات کوتاه اخر جمله

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٠

توی اخر جملات فرق didn't she? با doesn't she? چیه؟ یعنی چه زمانی از کدوم استفاده میکنیم؟

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تفاوت بین "didn't she" و "doesn't she" در زمان و لحن جمله است:

زمان:
 • didn't she: از "didn't she" برای پرسیدن سوال در زمان گذشته استفاده می شود.
 • doesn't she: از "doesn't she" برای پرسیدن سوال در زمان حال استفاده می شود.
لحن:
 • didn't she: "didn't she" لحنی تعجب آمیز یا تأکیدی دارد.
 • doesn't she: "doesn't she" لحنی خنثی دارد.
موارد استفاده:
 • پرسیدن سوال در مورد اتفاقی که در گذشته رخ داده است:
 • مثال: "Didn't she tell me she was going to the party?" (او به من نگفت که به مهمانی می رود؟)
 • ابراز تعجب یا تأکید در مورد کاری که شخص در گذشته انجام نداده است:
 • مثال: "Didn't she know how important this was to me?" (او نمی دانست که این چقدر برای من مهم بود؟)
 • پرسیدن سوال در مورد عادت یا رفتاری که در حال حاضر وجود دارد:
 • مثال: "Doesn't she usually come to work on time?" (او معمولا به موقع سر کار نمی آید؟)
 • جستجوی تأیید برای چیزی که در مورد شخص در حال حاضر می دانید:
 • مثال: "Doesn't she love chocolate?" (او عاشق شکلات نیست؟)
نکات:
 • "Didn't she" کامل "Did she not" است که به طور خلاصه "didn't she" گفته می شود.
 • "Doesn't she" کامل "Does she not" است که به طور خلاصه "doesn't she" گفته می شود.
انتخاب بین "didn't she" و "doesn't she" به معنای جمله و لحنی که می خواهید بدهید بستگی دارد.
٥,٤٥٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

Did ←  گذشته

Does  ←حال

٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

did  گذشته س

does زمان حاله

٦,٤٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٤
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما