پرسش خود را بپرسید
١٦,٠٠٠ تومان پاداش این پرسش تعلق گرفت به

IEFE در مدیریت استراتژی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٦١

IEFE  در مدیریت استراتژی  مخفف چه کلمه هایی میشه ؟

هدفش چیه ؟

مراحل این روش چیه ؟

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در مدیریت استراتژی، مخفف IEFE به معنای "Internal External Factor Evaluation" است. هدف این روش، ارزیابی عوامل داخلی و خارجی یک سازمان است تا بتوان بهترین استراتژی‌ها را برای رشد و توسعه آن سازمان تعیین کرد.

مراحل اصلی این روش عبارتند از:

1. شناسایی عوامل داخلی: شامل نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان است.

2. شناسایی عوامل خارجی: شامل فرصت‌ها و تهدیدات خارجی که بر سازمان تأثیر می‌گذارند است.

3. ارزیابی عوامل داخلی و خارجی: با استفاده از ابزارهایی مانند SWOT Analysis، عوامل داخلی و خارجی ارزیابی می‌شوند.

4. تعیین وزن و اهمیت عوامل: براساس ارزیابی‌ها، وزن و اهمیت عوامل مشخص می‌شود.

5. ارزیابی عوامل با استفاده از ماتریس IEFE: عوامل داخلی و خارجی با استفاده از ماتریس IEFE ارزیابی می‌شوند.

6. تحلیل نتایج و تعیین استراتژی‌ها: با تحلیل نتایج، استراتژی‌های مناسب برای سازمان تعیین می‌شوند.

هدف اصلی از استفاده از روش IEFE در مدیریت استراتژی، ارزیابی عوامل داخلی و خارجی سازمان است. این ارزیابی به ما کمک می‌کند تا قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهایی که بر سازمان تأثیر می‌گذارند را شناسایی کنیم. با شناخت دقیق این عوامل، می‌توانیم استراتژی‌های مناسبی را برای رشد و توسعه سازمان تعیین کنیم.

خب، مراحل استفاده از روش IEFE در مدیریت استراتژی به صورت زیر است:

1. شناسایی عوامل داخلی: در این مرحله، ما عوامل قوت و ضعف داخلی سازمان را شناسایی می‌کنیم. مثلاً، قوت‌هایی مانند منابع مالی قوی، تکنولوژی پیشرفته، یا تجربه و مهارت کارکنان می‌توانند شامل شوند. همچنین، ضعف‌هایی مانند ساختار سازمانی نامناسب، نیاز به بهبود فرآیندها یا کمبود منابع ممکن است وجود داشته باشند.

2. شناسایی عوامل خارجی: در این مرحله، ما عوامل فرصت و تهدید خارجی را شناسایی می‌کنیم. مثلاً، فرصت‌هایی مانند رشد بازار، تغییرات قوانین و مقررات، یا تغییرات فناوری می‌توانند شامل شوند. همچنین، تهدیدهایی مانند رقابت شدید، تغییرات اقتصادی یا تغییرات سلیقه مشتریان ممکن است وجود داشته باشند.

3. ارزیابی عوامل: در این مرحله، ما به هر یک از عوامل داخلی و خارجی یک امتیاز ارزیابی می‌دهیم. این امتیازها می‌توانند بر اساس معیارهای مختلفی مانند اهمیت و تأثیر هر عامل بر سازمان تعیین شود.

4. تحلیل نتایج: در این مرحله، با ترکیب امتیازهای داخلی و خارجی، ما می‌توانیم ماتریس IEFE را ایجاد کنیم. این ماتریس به ما کمک می‌کند تا عواملی که بیشترین تأثیر را بر سازمان دارند را شناسایی کنیم و استراتژی‌های مناسبی را برای مدیریت آن‌ها تعیین کنیم.

مثالی را در نظر بگیرید: فرض کنید شما یک صاحب کسب و کار هستید که یک صفحه اینستاگرام خلاقانه دارید. در این مرحله، شما عوامل داخلی مثل مهارت‌های خلاقانه خود و عوامل خارجی مثل رقابت در بازار را شناسایی می‌کنید. سپس با ارزیابی این عوامل، می‌توانید استراتژی‌هایی را تعیین کنید که به شما در رشد و توسعه صفحه اینستاگرام کمک کنند.

١٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

IEFE یک ابزار تحلیل استراتژیک است که برای ارزیابی عوامل داخلی مهم در یک سازمان استفاده می شود. این مدل معادل دو ماتریس الکسپاندده دیگر IE است که به ترتیب مخفف Internal External Factor Evaluation می باشند.

هدف iefe در مدیریت استراتژی، اندازه‌گیری و ارزیابی عناصر کلیدی استراتژی‌های سازمان است. به کمک این ابزار، مدیران می‌توانند عملکرد و اثربخشی استراتژی‌های خود را ارزیابی کرده و تصمیم‌های بهتری برای بهبود عملکرد سازمان بگیرند.

روش IEFE یکی از ابزارهای مدیریت استراتژی است که برای ارزیابی استراتژی های داخلی یک سازمان استفاده می شود. مراحل این روش عبارتند از:

 1. تعیین عوامل داخلی مهم: در این مرحله، عوامل داخلی مهم و تاثیرگذار بر عملکرد سازمان شناسایی می شوند. این عوامل می توانند عوامل قوت و ضعف سازمان باشند.
 2. تعیین وزن هر عامل: برای ارزیابی اهمیت هر عامل، وزن متناسب با تاثیر آن بر عملکرد سازمان محاسبه می شود.
 3. ارزیابی عملکرد فعلی: در این مرحله، عملکرد فعلی سازمان نسبت به هر عامل داخلی ارزیابی می شود.
 4. محاسبه امتیاز هر عامل: با ضرب وزن هر عامل در عملکرد فعلی آن، امتیاز نهایی برای هر عامل محاسبه می شود.
 5. محاسبه امتیاز کلی: با جمع امتیاز های به دست آمده برای تمام عوامل، امتیاز کلی برای استراتژی های داخلی سازمان محاسبه می شود
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

ماتریس عوامل داخلی و خارجی (IEFE): ابزاری برای ارزیابی موقعیت استراتژیک

ماتریس عوامل داخلی و خارجی (IEFE) یک ابزار تحلیلی در مدیریت استراتژیک است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا موقعیت استراتژیک خود را به طور سیستماتیک مورد ارزیابی قرار دهند. این ابزار با شناسایی و وزن‌دهی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدات خارجی، به سازمان‌ها در انتخاب استراتژی‌های مناسب برای دستیابی به اهدافشان یاری می‌رساند.

مراحل انجام IEFE:
 1. شناسایی عوامل کلیدی: اولین قدم در IEFE، شناسایی عوامل کلیدی داخلی و خارجی است که بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارند. این عوامل می‌توانند شامل طیف گسترده‌ای از موارد مانند منابع مالی، منابع انسانی، فناوری، سهم بازار، رقابت، شرایط اقتصادی، قوانین و مقررات و غیره باشند.
 2. تخصیص وزن به عوامل: پس از شناسایی عوامل، باید به هر کدام از آنها بر اساس اهمیت و تاثیرشان بر موفقیت سازمان، وزن مناسب اختصاص داده شود. این کار به کمک خبرگان و ذینفعان کلیدی در سازمان انجام می‌شود.
 3. امتیازدهی به عوامل: در این مرحله، به هر کدام از عوامل بر اساس عملکرد سازمان در آن زمینه، امتیاز داده می‌شود. این امتیازات باید در یک بازه مشخص، مانند 1 تا 4، باشند که در آن 1 نشان‌دهنده عملکرد ضعیف و 4 نشان‌دهنده عملکرد عالی است.
 4. محاسبه نمره نهایی: نمره نهایی هر عامل با ضرب وزن آن در امتیاز آن عامل محاسبه می‌شود.
 5. قرار دادن سازمان در ماتریس: نمرات نهایی عوامل داخلی و خارجی در دو محور عمودی و افقی یک ماتریس قرار داده می‌شوند. این ماتریس به 9 ناحیه تقسیم می‌شود که هر کدام نشان‌دهنده یک موقعیت استراتژیک خاص است.
مناطق ماتریس IEFE و تفسیر آنها:
 • ناحیه 1 (رشد و ساخت): این ناحیه نشان‌دهنده شرایطی است که سازمان دارای نقاط قوت داخلی بالا و فرصت‌های خارجی بالا است. در این شرایط، سازمان باید با اتخاذ استراتژی‌های تهاجمی به دنبال رشد و توسعه در بازار باشد.
 • ناحیه 2 (نگهداشت و انتخاب): این ناحیه نشان‌دهنده شرایطی است که سازمان دارای نقاط قوت داخلی بالا و فرصت‌های خارجی متوسط است. در این شرایط، سازمان باید با اتخاذ استراتژی‌های انتخابی به دنبال حفظ موقعیت خود در بازار و استفاده از فرصت‌های موجود باشد.
 • ناحیه 3 (رشد گزینشی): این ناحیه نشان‌دهنده شرایطی است که سازمان دارای نقاط قوت داخلی بالا و تهدیدات خارجی بالا است. در این شرایط، سازمان باید با اتخاذ استراتژی‌های تهاجمی محتاطانه به دنبال تقویت نقاط قوت خود و کاهش تهدیدات باشد.
 • ناحیه 4 (حمایت و تثبیت): این ناحیه نشان‌دهنده شرایطی است که سازمان دارای نقاط قوت داخلی بالا و ثبات خارجی است. در این شرایط، سازمان باید با اتخاذ استراتژی‌های دفاعی به دنبال حفظ موقعیت خود در بازار و کاهش وابستگی به عوامل خارجی باشد.

ماتریس IEFE به عنوان ابزاری کارآمد در تحلیل استراتژیک، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با درک صحیح از نقاط قوت و ضعف خود و همچنین فرصت‌ها و تهدیدات خارجی، استراتژی‌های مناسب را برای نیل به اهداف بلندمدت خود انتخاب کنند.

١٦٥,٦٩٦
طلایی
٣١
نقره‌ای
١,٩٨٩
برنزی
١,٠٩٤
تاریخ
١ ماه پیش

IEFE در مدیریت استراتژیک، مخفف Internal-External Factor Evaluation  به معنای  ارزیابی عوامل داخلی و خارجی می‌باشد. این روش یکی از ابزارهای مهم در مدیریت استراتژی است که به سازمان‌ها در ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات (SWOT) خود کمک می‌کند.

با استفاده از IEFE، سازمان‌ها می‌توانند موقعیت استراتژیک خود را در محیط رقابتی به طور دقیق‌تر تجزیه و تحلیل کرده و استراتژی‌های مناسب را برای افزایش مزیت رقابتی و دسترسی به اهداف خود تدوین کنند.

- اهداف اصلی IEFE عبارتند از:
 • شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی داخلی و خارجی که بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارند.
 • تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات سازمان.
 • تجزیه و تحلیل موقعیت استراتژیک سازمان.
 • تدوین استراتژی‌های مناسب برای ارتقای مزیت رقابتی و دستیابی به اهداف.

 IEFE، مزایای دیگری نیز برای سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد، از جمله:

 • ایجاد یک زبان مشترک در میان مدیران و کارکنان در مورد عوامل کلیدی که بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارند.
 • افزایش انسجام و هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در سطوح مختلف سازمان.
 • شناسایی فرصت‌های جدید برای رشد و توسعه.
 • کاهش ریسک و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات محیطی.

-  روش IEFE شامل مراحل زیر می‌شود:

1. شناسایی عوامل کلیدی:
 • در اولین قدم، باید عوامل داخلی و خارجی که بر عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارند، به طور دقیق شناسایی شوند.
 • این عوامل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • عوامل داخلی: منابع و دارایی‌ها، قابلیت‌های کلیدی، وضعیت مالی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، تحقیق و توسعه، منابع انسانی و غیره.
  • عوامل خارجی: روندهای اقتصادی، رقابت، قوانین و مقررات، شرایط سیاسی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، فناوری، محیط زیست و غیره.
2. وزن‌دهی به عوامل:
 • پس از شناسایی عوامل، باید به هر یک از آنها بر اساس اهمیت و تاثیرشان بر عملکرد سازمان، وزنی بین 1 تا 4 (از کمترین تا مهم‌ترین) اختصاص داده شود.
 • این کار به منظور اولویت‌بندی عوامل و تمرکز بر روی عواملی که بیشترین تاثیر را دارند، انجام می‌شود.
3. امتیازدهی به عوامل:
 • در این مرحله، باید به هر یک از عوامل داخلی و خارجی بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات، امتیازی بین 1 تا 4 (از ضعیف‌ترین تا قوی‌ترین) داده شود.
  • نقاط قوت: عواملی هستند که به سازمان مزیت رقابتی می‌دهند.
  • نقاط ضعف: عواملی هستند که مانع از پیشرفت و عملکرد موثر سازمان می‌شوند.
  • فرصت‌ها: شرایط مطلوبی در محیط خارجی هستند که می‌توان از آنها برای ارتقای عملکرد سازمان استفاده کرد.
  • تهدیدات: شرایط نامطلوبی در محیط خارجی هستند که می‌توانند به عملکرد سازمان آسیب برسانند.
 • 4. محاسبه امتیاز نهایی:
 • برای هر یک از عوامل داخلی و خارجی، امتیاز نهایی با ضرب وزن آن عامل در امتیاز آن عامل محاسبه می‌شود.
 • 5. ترسیم ماتریس IEFE:
  • نتایج به دست آمده از مراحل قبل در یک ماتریس IEFE به صورت گرافیکی نمایش داده می‌شوند.
  • این ماتریس شامل دو محور عمودی و افقی است که به ترتیب به عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم می‌شوند.
  • در هر خانه از ماتریس، امتیاز نهایی مربوط به یک عامل خاص درج می‌شود.
  6. تجزیه و تحلیل نتایج:
  • با بررسی ماتریس IEFE، می‌توان موقعیت استراتژیک سازمان را به طور دقیق‌تر تجزیه و تحلیل کرد.
  • این ماتریس به سازمان در درک نقاط قوت و ضعف خود در مقایسه با فرصت‌ها و تهدیدات موجود در محیط کسب و کار کمک می‌کند.
  7. تدوین استراتژی:
  • با توجه به نتایج IEFE، سازمان می‌تواند استراتژی‌های مناسب برای ارتقای مزیت رقابتی و دسترسی به اهداف خود تدوین کند.
  • این استراتژی‌ها باید بر اساس نقاط قوت سازمان برای استفاده از فرصت‌ها و کاهش تهدیدات و غلبه بر نقاط ضعف تدوین شوند.
  تاریخ
  ١ ماه پیش

  پاسخ شما