پرسش خود را بپرسید

انواع مبادلات کالا

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٦

 داد و ستد بین مردم در جوامع اولیه به صورت کالا به کالا صورت میگرفته ، که این شیوه مبادله کدام یـک از
حالات زیر است؟

٠ %

1) مبادله پایاپاي

٠ %

2) مبادله ابتدایی

٥٠ %

3) مبادله غیر ارزشی

١ پاسخ
٥٠ %

4) مبادله کالایی

١ پاسخ
١,١٠٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٢١٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٢٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

گزینه 1

مبادله پایاپای نامیده میشود.

تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما