پرسش خود را بپرسید

_______I like him because he makes me اخر این جمله کدوم گزینه میاد ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٨

I like him because he makes me_______

٠ %

laughs

٠ %

to laugh

٠ %

laughing

١٠٠ %

laugh

٥ پاسخ
٦١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩,٩٦١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٢,٤٣٥
طلایی
١٤
نقره‌ای
٢٠٧
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٠٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما