پرسش خود را بپرسید

چرا در جمله‌ی زیر has و had هم زمان به کار رفته مگه یکیش کافی نیست؟

تاریخ
٢ روز پیش
بازدید
٣٤

He has had many adventures.

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فعل has برای ایجاد حال کامل اومده و فعل had گذشته فعل has/have هست که این ساختار حال کامل رو میسازه => .....+has/have+p.p   

تاریخ
٢ روز پیش

زمان حال کامل، گذشته را به زمان حال وصل می‌کند. در زبان انگلیسی، برای اشاره به عملی استفاده می‌شود که در گذشته نامشخصی شروع شده و اکنون پایان یافته، ولی همچنان آثار آن تا زمان حال باقی مانده است.به ساختار زمان حال کامل که معادل ماضی نقلی در زبان پارسی است دقت کنید.

Subject + have / has + past participle of the verb (pp) + rest of the sentence.

He :فاعل جمله اس

فعل کمکی متناسب فاعل:has هستش.

شکل سوم فعل have مورد نیاز استhad تا جمله تکمیل شود.

معنی جمله: او ماجراجویی‌های زیادی داشته است.

٦,٧٨٣
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤١
تاریخ
٢ روز پیش

این فعل، فعل ماضی نقلی یا حال کامل یا   present perfect هست که از این فرمول ساخته میشه : 

Have/has + شکل سوم فعل

٢٢٤,٠١٧
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
٢ روز پیش

پاسخ شما