پرسش خود را بپرسید

معنی called در جمله‌ی زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٢

 prince called hamlet

١,٠٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٨

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این کلمه در این جمله به صورت ِ :   به نامِ ترجمه می شود.

بنابراین ترجمه عبارت شما میشه:

شاهزاده ای به نامِ هملت

٢٢٧,٣٩٢
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠١
برنزی
١,٠١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما