پرسش خود را بپرسید

معنی جمله‌ی There's been contact with aliens

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٣

There's been contact with aliens

٨٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تماس با بیگانگان وجود دارد تماس با بیگانگان وجود

تاریخ
١ ماه پیش

جمله‌ی "There's been contact with aliens" به معنی "ارتباطی با موجودات فضایی برقرار شده است" است.

این جمله می‌تواند به روش‌های مختلفی تفسیر شود، از جمله:

  • برقراری ارتباط مستقیم: این تفسیر به معنای آن است که انسان‌ها به طور مستقیم با موجودات فضایی از طریق تماس‌های رادیویی، دیدارهای رو در رو یا سایر روش‌های ارتباطی ارتباط برقرار کرده‌اند.
  • کشف شواهد: این تفسیر به معنای آن است که انسان‌ها شواهدی از وجود موجودات فضایی مانند اشیاء فضایی، پیام‌های رادیویی یا بقایای بیولوژیکی پیدا کرده‌اند.
  • گزارش‌های ادعایی: این تفسیر به معنای آن است که افرادی ادعا می‌کنند که با موجودات فضایی ارتباط برقرار کرده‌اند، اما این ادعاها هنوز تأیید نشده‌اند.
نکات:
  • این جمله در زبان انگلیسی به صورت "There has been contact with aliens" نیز نوشته می‌شود.
  • از ضمایر "there" و "been" برای نشان دادن گذشته کامل استفاده می‌شود.
  • فعل "has been" با اسم جمع "contact" مطابقت دارد.
  • عبارت "with aliens" نشان می‌دهد که تماس با موجودات فضایی برقرار شده است.
٥,٢٤٦
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣٦
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

جمله‌ی "There's been contact with aliens" به معنای "تماس با بیگانگان (موجودات فضایی) برقرار شده است" می‌باشد. این جمله بیانگر این است که ارتباط یا تماسی با موجودات فضایی صورت گرفته است.

٢٠,٩٨٨
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٨
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما