پرسش خود را بپرسید

تست گرامر زبان انگیسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٥

I ______ this coffee. It tastes horrible.

٠ %

am not like

١٠٠ %

don't like

٤ پاسخ
٠ %

'm not liking

٠ %

not like

٥٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٦,٨٦٧
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٠
برنزی
١,٠١٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩,٩٦١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠,٩١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما