پرسش خود را بپرسید

چهار روش اصلی ارزشیابی مشاغل

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٩

میشه

چهار روش اصلی ارزشیابی مشاغل

 را توضیح بدید لطفا !

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 چهار روش اصلی ارزشیابی مشاغل عبارتند از:

1. **روش رتبه‌بندی (Ranking Method)**:
  در این روش، مشاغل بر اساس میزان مهارت‌ها، دانش، مسئولیت‌ها و شرایط کاری مرتب می‌شوند. یک لیست از مشاغل تهیه می‌شود و سپس با توجه به مقایسه زوجی بین مشاغل، رتبه‌بندی انجام می‌شود.

2. **روش درجه‌بندی یا طبقه‌بندی (Grading Method)**:
  در این روش، مشاغل بر اساس میزان تفاوت و تمایز با یک شغل مرجع رده‌بندی می‌شوند. یک شغل مرجع به عنوان معیار در نظر گرفته می‌شود و سایر مشاغل به نسبت آن رده‌بندی می‌شوند.

3. **روش امتیازی (Point Factor Method)**:
  در این روش، عوامل مختلفی مانند مهارت‌ها، دانش، مسئولیت‌ها، پیچیدگی و شرایط کاری برای هر شغل ارزیابی می‌شود و به هر یک امتیازاتی نسبت داده می‌شود. سپس با جمع‌آوری امتیازات و ارزش‌دهی به هر شغل، رتبه‌بندی صورت می‌گیرد.

4. **روش مقایسه عوامل (Factor Comparison Method)**:
  در این روش، عوامل مختلفی که بر تعیین ارزش مشاغل تأثیر می‌گذارند، در یک ماتریس قرار می‌گیرند. سپس با ارزیابی هر شغل در این ماتریس، میزان ارزش آن تعیین می‌شود. معیارهای مختلفی مانند مهارت‌ها، دانش، مسئولیت‌ها و پیچیدگی برای هر عامل در نظر گرفته می‌شود و ارزش مشاغل براساس نتایج این ارزیابی ماتریسی تعیین می‌شود.

این روش‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا ارزش نسبی هر شغل را تعیین کرده و پرداخت حقوق و پاداش‌ها را به صورت منصفانه‌تری انجام  دهند.

٢٠,٨١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما