پرسش خود را بپرسید

تو یک مجعزه ی -به انگلیسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٣

تو یک معجزه هستی به انگلیسی؟

٠ %

You are a magic

١٠٠ %

You are a mircale

٤ پاسخ
٠ %

You are a mountain

٠ %

You are a magics

١٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩,٩٦١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٠١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢٦
برنزی
٢٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢,٤٣٥
طلایی
١٤
نقره‌ای
٢٠٧
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٤,٣٧٨
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥١١
برنزی
٢٠٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما