پرسش خود را بپرسید

معنی ma'am چیست ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٧

معنی ma'am یعنی چی؟

١٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برای احترام وقتی یک خانم رو مورد خطاب قرار بدن میگن ma'am در مقابل برای آقایون میگن sir.

٣,١٣٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢٧
برنزی
٢٧
تاریخ
١ ماه پیش

سلام و نور✨

به معنی خانم هست. مثلا یه خانوم میگه  به یه  کارمندزیر دستش میگه فلان  کار رو انجام بده. اون کارمند در جواب میگه بله خانم. Yes ma'am.

 (در نظر بگیرید مثل بله آقا یا بله قربان هست ولی برای شخص مونث)

٦٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٣
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش

madam  در انگلیسی برای خطاب کردن محترمانه خانم ها استفاده میشه. این  کلمه در مکالمات عمدتا بصورت ma'am هم خلاصه میشه.

٢٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

کلمه "ma'am" به معنای "خانم" است و به عنوان یک اصطلاح محترمانه یا مودبانه برای خطاب به یک زن استفاده می‌شود. این کلمه معمولاً به صورت زیر استفاده می‌شود:

1. **خطاب محترمانه**: برای خطاب به زنی که نام او را نمی‌دانید یا زنی که مقام بالاتری دارد.
  - مثال: Excuse me, ma'am. (ببخشید، خانم.)

2. **خطاب به زنان سلطنتی**: در بریتانیا برای خطاب به ملکه یا زنان سلطنتی استفاده می‌شود.
  - مثال: Yes, ma'am. (بله، خانم.)

3. **خطاب به افسران زن**: در نیروهای مسلح یا پلیس برای خطاب به افسران زن که مقام بالاتری دارند استفاده می‌شود.
  - مثال: Thank you, ma'am. (متشکرم، خانم.)

این کلمه از کلمه "madam" مشتق شده است و به صورت کوتاه شده آن استفاده می‌شود.

٢١,٢٠٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٥٦
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

Madame به معنی خانم

محترمانه یه خانم رو بخوان صدا کنن اینو میگن

١٢,٨٨٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٩
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش

کلمه "ma'am" به معنای "خانم" است و به عنوان یک اصطلاح محترمانه یا مودبانه برای خطاب به یک زن استفاده می‌شود. این کلمه معمولاً به صورت زیر استفاده می‌شود:

1. **خطاب محترمانه**: برای خطاب به زنی که نام او را نمی‌دانید یا زنی که مقام بالاتری دارد.
  - مثال: Excuse me, ma'am. (ببخشید، خانم.)

2. **خطاب به زنان سلطنتی**: در بریتانیا برای خطاب به ملکه یا زنان سلطنتی استفاده می‌شود.
  - مثال: Yes, ma'am. (بله، خانم.)

3. **خطاب به افسران زن**: در نیروهای مسلح یا پلیس برای خطاب به افسران زن که مقام بالاتری دارند استفاده می‌شود.
  - مثال: Thank you, ma'am. (متشکرم، خانم.)

این کلمه از کلمه "madam" مشتق شده است و به صورت کوتاه شده آن استفاده می‌شود.

٢١,٢٠٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٥٦
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

مخفف madam. به معنای خانم، بانو.

٣,٥١١
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
٢١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما