پرسش خود را بپرسید

کاربرد و ترجمه‌ی as در جمله زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٨

George had lots of adventures as he travelled by horse across many lands.

٥٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٠

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در اینجا و قتی که   یا در حین سفر

٨٢,٤٣١
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٦٢
برنزی
٣٨٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما