پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی Allen and Tom take off!

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٠

Allen and Tom take off!

١,٠١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٤

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ترجمه‌ی جمله می‌شه، آلن و تام به سرعت شروع به حرکت کردن.

١,٠٧٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٣٢
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما