پرسش خود را بپرسید

معانی مختلف kind

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٩

سلام ببخشید kind مگه به معنای مهربان نیست؟

بعضی جاها  نوع هم معنی میده؟

٨٨٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٣

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یک کلمه انگلیسی ممکن است معانی مختلفی داشته باشد Kind یعنی مهربان در نقش صفت. Kind نوع در نقش اسم مثال. My mother is very kind . I like her very much. مادر من خیلی مهربان است. من دوست دارم او را خیلی زیاد. مثال ۲:kinds of pronoun a. Subject pronoun b. possessive pronoun C. reflexive pronoun معنی : انواع ضمیر: الف ضمیر فاعلی، ب ضمیر ملکی. ج ضمیر انعکاسی. وقتی kind به معنی نوع باشد. مترادفش typeهم هست.

٣,٢٥٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما