پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه ی "زو"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٣

 معنی کلمه ی "زو" در بیت :

سوی گرد زرین قبا کرد روی

برآورد کرگش بر افلاک زوی

٨١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

طبق نسخة اساس، واژۀ قافیة مصراع دوم «زو/ زوی» است که در گویش خوانساری به معنای «صدا و آواز» به کار می رود (رک: آذرلی، 1387: 210) و در اینجا هم مناسب است: بانگ کرگدن او به افلاک رسید. امروز «زو» به صورت اسم صوت و در بازیی به همین نام استعمال می‌شود (رک: انوری، 1382: 5/3899؛ نجفی،1374: 827) از مقاله ی  زرین قبانامه: منظومه پلوانی ناشناخته نوشته سجاد آیدنلو

٢٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما