پرسش خود را بپرسید

فرق دو فعل hear و listen چیست؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٣

در سه تا جمله ی زیر چه تفاوتی داشته که استفاده شده؟


I turn on the radio to hear the news.
Then, I listen to some songs.
Marco listen to the news

 

٧٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

هردو فعل به معنای شنیدن هستند تفاوتشان این است که hear دقیقا معنی "شنیدن" می دهد و از روی آگاهی صد در صد نیست و به طور ناخود آگاه انجام می شود ولی listen به معنی "گوش دادن" کاملا آگاهانه و با توجه و دقت تمام است.

٥٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

"hear" به معنای شنیدن صداها یا صدایی را دریافت کردن است، در حالی که "listen" به معنای فهمیدن و تمرکز داشتن بر روی صدا یا کلامی که شنیده می‌شود است. به عبارت دیگر، "hear" به شنیدن به صورت عمومی اشاره دارد، در حالی که "listen" به شنیدن با دقت و تمرکز اشاره دارد.

٢١,٠٦٧
طلایی
٨
نقره‌ای
١٠٧
برنزی
١٠٠
تاریخ
١ ماه پیش

listen گوش دادن همراه با توجه(ارادی)

hear شنیدن    بدون توجه(غیر ارادی)

-رادیو رو روشن می کنم  که اخبار بشنوم.

- بعد، چند تا آهنگ گوش می کنم.

- مارکو اخبارو گوش می کنه.

٢٩,٧٥٨
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٣
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

تفاوت این دو کلمه مانند تفاوت بین «شنیدن» و «گوش دادن» است. زمانی که ما چیزی را می‌شنویم hear در حقیقت آن صدا به گوشمان می‌رسد بدون اینکه توجهی به مطلب داشته باشیم.‌ بهمین دلیل در جمله اول شما، فرد مورد نظر رادیو را روشن می‌کند تا چیزی بشنَوَد. قصد خاصی بجز پخش اخبار از طریق رادیو‌ ندارد. این در حالی است که گوش دادن listen  امری ارادی جهت توجه به مطلبی خاص است و فرد قصد دارد به آنچه به گوشش می‌رسد توجه کند و آن را بفهمد. بنابراین، در جمله‌ی دوم و سوم، فرد مورد نظر قصد گوش دادن و توجه خاص به ترانه‌ی آهنگ‌ها و اخبار دارد. 

١٨,٠٨٧
طلایی
١٣
نقره‌ای
٣١٢
برنزی
١٥٢
تاریخ
١ ماه پیش
عکس پرسش
تفاوت بین دو فعل hear و listen:

Hear و listen هر دو به حس شنوایی مربوط می‌شوند، اما تفاوت‌های مهمی در معنای آن‌ها وجود دارد:

 1. Hear:
  • تعریف: به معنای دریافت صداها توسط گوش به صورت غیر ارادی و بدون تلاش خاص است.
  • مثال: I hear the birds outside.
  • توضیح: در این جمله، فرد بدون اینکه تلاش خاصی کند، صدای پرندگان را می‌شنود.
 2. Listen:
  • تعریف: به معنای توجه فعالانه به چیزی با گوش دادن است.
  • مثال: I listen to my favorite podcast every evening.
  • توضیح: در این جمله، فرد با دقت و توجه به پادکست مورد علاقه‌اش گوش می‌دهد.
تفاوت در سه جمله‌ی داده شده:
 1. I turn on the radio to hear the news.
  • ترجمه: رادیو را روشن می‌کنم تا اخبار را بشنوم.
  • توضیح: در این جمله، فرد رادیو را روشن می‌کند تا اخبار را بشنود. این به معنای دریافت اخبار به صورت غیر ارادی و بدون تمرکز خاص است.
 2. Then, I listen to some songs.
  • ترجمه: سپس به چند آهنگ گوش می‌دهم.
  • توضیح: در این جمله، فرد به طور فعال و با دقت به آهنگ‌ها گوش می‌دهد. این نشان‌دهنده تمرکز و توجه خاص به آهنگ‌هاست.
 3. Marco listens to the news.
  • ترجمه: مارکو به اخبار گوش می‌دهد.
  • توضیح: در این جمله، مارکو به طور فعال و با دقت به اخبار گوش می‌دهد. این نشان‌دهنده توجه و تمرکز او به محتوای اخبار است.
خلاصه تفاوت:
 • Hear: شنیدن صداها بدون تلاش خاص و به صورت غیر ارادی.
 • Listen: گوش دادن فعالانه و با دقت به چیزی.
٥,٣٤٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما