پرسش خود را بپرسید

با کدوم گزینه ی جمله ی______English شروع کنیم ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٧

______English people love fish and chips.

٠ %

An

٠ %

A

٧٥ %

-

٣ پاسخ
٢٥ %

The

١ پاسخ
٢,٦٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٢١

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠,٠٩٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٣,٠٢٤
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢١٠
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,١٤٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢٧,٨٥٩
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٥
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما