پرسش خود را بپرسید

معنی جمله ی The commercial author is likely to...

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٢

The commercial author is likely to use a tride_and_true

معنی این جمله چیه

٣٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

موسس بازرگانی تمایل به استفاده از   روش آزمون و خطا دارد

٣٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش

نویسنده تجاری به احتمال زیاد[ایده/روش] آزموده و کارامد را بکار میبرد  

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

بانی یک تجارت (یا نویسنده یا کسی که در باره بازرگانی تحقیق می کند بستگی به موضوع مورد بحث داره) احتمالا از روش آزمون وخطا استفاده می کند

موسس یک تجارت احتمالا از روش آزمون و خطا  استفاده می کند

تاریخ
١ ماه پیش

عبارت "tried and true" به معنای مطمئن،محکزده ، آزمایش شده است. بنابراین، جمله "The commercial author is likely to use a tried and true" به فارسی میتواند ترجمه شود به: "نویسنده تجاری احتمالاً از روشی مطمئن و آزمایششده استفاده میکند". لطفاً توجه داشته باشید که در جمله اصلی، به جای "tride_and_true" باید "tried and true" استفاده شود.

٢١,٣٩٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش

جلمه کامل نیست. 

معنای دقیق  commercial author  هم توی خود متن مشخص میشه.

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما