پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی I have to go now

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨١

I have to go now

١,١٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٩

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ترجمه هایی برای جمله بالا:

 من اکنون باید بروم

الان باید بروم

مجبورم الان‌ بروم

من حالا باید بروم 

١٠,٠٨٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش

 من اکنون باید بروم

الان باید بروم

مجبورم الان‌ بروم

من حالا باید بروم 

٢,١٣٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٦
تاریخ
١ ماه پیش

من الان باید برم

٣,١٣٥
طلایی
١
نقره‌ای
٢٧
برنزی
٢٧
تاریخ
١ ماه پیش

معنیش میشه : الان باید برم

٢١,٢٠٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٥٦
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

-ومن الان باید برم.

- من الان مجبورم برم.

- اکنون چاره‌ای بجز رفتن ندارم.

-الان راهی جز رفتن ندارم.

- الصّاعه ناگزیر از رفتنم.

- عجالتاً ناچارم برم.

١٨,٣٤٢
طلایی
١٤
نقره‌ای
٣٢١
برنزی
١٥٣
تاریخ
١ ماه پیش

I have to go = باید برم

I have to to now = الان باید برم

١٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما