پرسش خود را بپرسید

چه نوع جملاتی نهاد غالبا حذف میشه؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٥

در چه نوع جملاتی نهاد غالبا حذف میشه ؟

٠ %

پرسشی

١٠٠ %

امری

٤ پاسخ
٠ %

تعجبی

٠ %

خبری

٥٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٣

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢,٧٦٤
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٢٩,٧٧٩
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٤
برنزی
٢,١٨١
تاریخ
١ ماه پیش

جملا ت امری جملاتی هستند که به فاعل نیاز ندارند و بدون فاعل شروع می شوند. زمان جملات امری ، حال می باشد و دوم شخص را مورد خطاب قرار میدهند Come here بیا اینجا یا مثلا می گوییم please open the door لطفا در را باز کنید. یا مثلا می گوییم Define noun. name its types. اسم را تعریف کنید . انواع آن را نام ببرید. Name در قالب فعل امر می باشد. ومثالهای مختلف دیگر.

٣,٢٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١,٠١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما