پرسش خود را بپرسید

""مهاجرت تمدن""

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٩

 کدام شیوه از مهاجرت تمدن را ، کشورهاي غربی به سود خود در آورده و از آن بهره برداري میکنند؟

٠ %

1) ماشینیسم

٠ %

2) فعالیتهاي هسته اي

١٠٠ %

3) فرار مغزها

١ پاسخ
٠ %

4) انتقال تکنولوژي

١,٣٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٢

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٣٩٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما