پرسش خود را بپرسید

تست گرامر... We_______really impresse

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٦

We_______really impressed by Big Ben.

١٠٠ %

were

٥ پاسخ
٠ %

be

٠ %

would

٠ %

was

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٢,٤٣٥
طلایی
١٤
نقره‌ای
٢٠٧
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩,٩٦١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,١٩٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤,٥٣١
طلایی
١
نقره‌ای
١٣
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما