پرسش خود را بپرسید

چرا در جمله‌ی زیر of به کار رفته؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٠

It is the ghost of Hamlet’s father!

١,٠٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی :این روح پدر هلمت است 

در اینجاof برای نسبت دادن روح به پدر هلمت به کار رفته

٢,١٤٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٦
تاریخ
١ ماه پیش

این جمله به دو صورت می‌تواند نوشته شود:

It is Hamlet's father's ghost

It is the ghost of Hamlet's father

گزینه اول به دلیل خیلی طولانی بودن، استفاده نمی‌شود؛ گزینه دوم جایگزین می‌گردد.

تاریخ
١ ماه پیش

 حرف اضافه "of" در این جمله برای نشان دادن تعلق داشتن یا مالکیت استفاده شده است. این ساختار در زبان انگلیسی برای بیان اینکه چیزی به چیز دیگری تعلق دارد یا با آن ارتباط دارد، به کار میرود . در این مورد، "of" بیان میکند که روح متعلق به پدر هملت است و این رابطه را مشخص میکند. بنابراین، جمله به معنای "این روح پدر هملت است!" میباشد. 

٢١,٣٩٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما