پرسش خود را بپرسید

رهبر کدام یک از رؤسا را رأساًانتخاب میکند؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٦

 در جمهوري اسلامی رهبر کدام یک از رؤسا را رأساًانتخاب میکند؟

١٠٠ %

1) رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس قوه قضائیه

١ پاسخ
٠ %

2) رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس مجلس

٠ %

3) رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس

٠ %

4) رؤساي قواي سهگانه

٧٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٨

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨,٩٥١
طلایی
٤
نقره‌ای
٣٦٠
برنزی
٧٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما