پرسش خود را بپرسید

اثار صائب تبریزی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٦

کدام گزینه 

آثار صائب تبریزی

است؟

٠ %

قندهارنامه

٠ %

صائب نامه

٠ %

شاه جهان نامه

١٠٠ %

مکتوبات

١ پاسخ
١,٣٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٨

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٠٥٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
١٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما