پرسش خود را بپرسید

....To make the business world "تست واژه زبان "

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٥

To make the business world a fair one, the government is doing whatever it takes to
……… the development of the minority business sector.

٠ %

uncover

١٠٠ %

accelerate

٦ پاسخ
٠ %

exhibit

٠ %

reconcile

٢,٣٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٦

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٥٠٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٣
برنزی
١٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢,٥٠٠
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

معنی: برای تبدیل دنیای تجارت به دنیایی منصفانه ، دولت هر کاری که لازم باشد برای تسریع توسعه تجاری بخش   اقلیت انجام می دهد.

٩,٩٧١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما