پرسش خود را بپرسید

تست گرامر "He ______ him with his homework" لطفا توضیح هم بدید

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٨٢

He ______ him with his homework.

٠ %

told me that I help

٠ %

said me I help

٠ %

.said me that I help

١٠٠ %

told me to help

٨ پاسخ
١,٥٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣,٠٢٣
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥,٥١٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٤٦
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢١,٣٩٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠,٠٩٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

بعد از tell مصدر با to میاد

١٣,٠١٢
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢١٠
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما