پرسش خود را بپرسید

وظیفه هماهنگ سازی مطالعات و اجزای فنی و اجرایی پروژه

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٨

وظیفه هماهنگ سازی مطالعات و اجزای فنی و اجرایی پروژه با کیست ؟

٠ %

سازمان نظام مهندس

٠ %

کارفرما

٠ %

مهندس معمار

٠ %

مهندس سازه

٩٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

وظیفه هماهنگ سازی مطالعات و اجزای فنی و اجرایی یک پروژه معمولاً با مدیر پروژه  است. مدیر پروژه مسئولیت دارد که تمام جنبههای پروژه از جمله برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی تیمها، نظارت بر پیشرفت کار، و کنترل کیفیت را مدیریت کند . این شخص میتواند از سازمان نظام مهندسی، کارفرما، یا حتی مهندسین معمار یا سازه باشد، اما مهم این است که این فرد دارای مهارتها و تجربه لازم برای اداره پروژه باشد .  در برخی موارد، کارفرما ممکن است نقش مستقیمی در هماهنگی داشته باشد، اما این بیشتر در پروژههای کوچکتر یا جایی که کارفرما دارای دانش فنی لازم است، اتفاق میافتد. در پروژههای بزرگتر، معمولاً یک تیم مدیریت پروژه وجود دارد که این وظایف را بر عهده میگیرد و از نظر فنی و اجرایی پروژه را هماهنگ میکند .

٢٠,٩١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما