پرسش خود را بپرسید

روند کوچکتر کردن سازمان ها

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٦

روند کوچکتر کردن سازمان ها باعث ایجاد چه امری در سازمان ها شد؟

٠ %

شبکه سازی

٠ %

استفاده از کامپیوتر،پست الکترونیکی و ماشین های فاکس

٠ %

فرو ریختن دیوارهای میان دوایر

١٠٠ %

هر سه مورد

٢ پاسخ
١,٨٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٨٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢١,٥٤٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٨
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما