پرسش خود را بپرسید

فرق بین تَکَلَّمْنا و نَتَکَلَّمُ

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٨١

درود فرق بین تَکَلَّمْنا و نَتَکَلَّمُ رو از کجا تشخیص بدم؟

فعل مضارع عربی.

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 ی تَکَلَّمنا ،یک فعل ماضی ،و ضمیر (نا) به نقش فاعل بهش چسبیده...

در باب تفعّل هست ،و همانطور که میدونیم ماضی باب تَفَعُّلْ ،تَفَعَّلَ هستش ،ینی همون( تَکَلَّمَ): «سخن گفت» و معنای (تَکَلَّمْنا):«سخن گفتیم»

و کلمه نَتَکَلّمُ،همونطور  که. حرف م. در آخرش ُ. داره متوجه این میشیم که یک فعل مضارع هست

و مضارع باب تفعّل  هست ،که در اول اون ضمیر «ن»به معنای ضمیر« ما»به اولش چسبیده ،پس یعنی :

(نحنُ نَتَکَلَّمُ):سخن می  گوئیم

٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ هفته پیش

سلام علیکم 

شما برای تشخیص افعال ثلاثی مزید باید ۱۰ باب  آن ها را بلد باشید  و حفظ کنید  ... 

 هر کدام از آن باب ها را به اسم مصدرش می شناسند دو فعلی که شما گفتید در باب تفعل وجود دارد 

باب تفعل : تَفَعَّلَ(ماضی) یَتَفَعَّلُ(مضارع) تَفَعُّل (مصدر) 

حالا اگر هر ماده ای داشته باشید و داخل این ساختار قرار دهید ساخته می شود دو کلمه که شما مثال زدید تَکَلَّمنا(ماضی صیغه ۱۴) و نَتَکَّلَمُ (مضارع صیغه ۱۴)

می شود 

اگر هر  کدام از ماضی و مضارع را صرف کنید در صیغه  ۱۴ به این دو فعل می رسید 

سوالی بود درخدمتم . 

تاریخ
٦ روز پیش

پاسخ شما