پرسش خود را بپرسید

تفاوت اصلی append و appendChild

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٤

تفاوت اصلی

 append و appendChild

در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت چیه ؟

١,٤٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٢

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در جاوا اسکریپت، تفاوت‌های اصلی بین `append` و `appendChild` به این صورت است:

### ۱. `appendChild`

- **استفاده**: `appendChild` یک متد از رابط `Node` است که یک نود خاص را به عنوان فرزند نود دیگر اضافه می‌کند.

- **نوع پارامتر**: تنها نودهای (Node) قابل قبول هستند (به عنوان مثال، عناصر DOM، نودهای متنی).

- **محدودیت**: نمی‌توان رشته‌های متنی را مستقیماً به عنوان پارامتر داد. اگر بخواهید یک رشته متنی را اضافه کنید، باید آن را ابتدا به نود متنی (`TextNode`) تبدیل کنید.

  

  ```javascript

  let parent = document.getElementById("parent");

  let child = document.createElement("div");

  parent.appendChild(child);

  ```

### ۲. `append`

- **استفاده**: `append` یک متد از رابط `ParentNode` است که می‌تواند چندین نود یا رشته متنی را به انتهای نود والد اضافه کند.

- **نوع پارامتر**: هم نودها و هم رشته‌های متنی را قبول می‌کند. شما می‌توانید چندین پارامتر را به یک `append` اضافه کنید.

- **انعطاف‌پذیری بیشتر**: از آنجا که `append` می‌تواند رشته‌های متنی را نیز قبول کند، استفاده از آن در برخی موارد ساده‌تر است.

  ```javascript

  let parent = document.getElementById("parent");

  let child = document.createElement("div");

  parent.append(child, "متن نمونه");

  ```

### تفاوت‌های کلیدی

- **پشتیبانی از رشته‌های متنی**: `append` می‌تواند رشته‌های متنی را اضافه کند، در حالی که `appendChild` فقط نودها را می‌پذیرد.

- **چندین پارامتر**: `append` می‌تواند چندین پارامتر بپذیرد و به نود والد اضافه کند، اما `appendChild` فقط یک پارامتر (یک نود) می‌پذیرد.

- **بازگشتی**: `appendChild` نود اضافه شده را بازمی‌گرداند، در حالی که `append` مقدار بازگشتی ندارد.

این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کنند تا در موقعیت‌های مختلف از متد مناسب استفاده کنید.

١,٥٠٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٣
برنزی
١٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما