پرسش خود را بپرسید

I_______up at 8 o'clock کامل کنید

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٣٧

I_______up at 8 o'clock every morning.

٠ %

am

١٠٠ %

get

٤ پاسخ
٠ %

are

٠ %

getting

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧,٨٦١
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

درود گزینه ۲ I get up at 8 o'clock every morning. من ساعت ۸ صبح از خواب بیدار میشم. استفاده حال ساده در این جمله بدلیل اینه که بیدار شدن یه امر روتین و روزانه هست.

٩٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,٨٦٥
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما