پرسش خود را بپرسید

پیشنهاد شما برای جایگزین واژه .. بانک .. در فارسی چیه ؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٨٧

در فارسی واژه انباره برای بانک در نظر گرفته شده ولی دلنشین نیست . 

پیشنهاد شما برای جایگزین واژه بانک چیه ؟

٦٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٥
برنزی
١٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در جستجوی یک واژه جایگزین برای "بانک" که در فارسی دلنشینتر باشد، میتوان به کلماتی با ریشههای فارسی یا مفاهیم مرتبط با کارکرد بانکها توجه کرد. برخی پیشنهادات عبارتند از:  

صرافخانه: این واژه قدیمیتر است و به مکانهایی اشاره دارد که در آنها مبادله پول انجام میشده است.

خزانه داری  : این واژه بیشتر به معنای نگهداری و مدیریت داراییها استفاده میشود.  

گنجینه  : به معنای محل نگهداری گنج و داراییهای ارزشمند است.  البته، انتخاب واژه مناسب بستگی به زمینه و مفهومی دارد که میخواهید منتقل کنید.

٢٢,٠٦٨
طلایی
٣٢
نقره‌ای
٤٩٠
برنزی
١٩٢
تاریخ
٢ ماه پیش

<<< سپردگاه >>>

٣٨,٢١٠
طلایی
٥
نقره‌ای
١٦٦
برنزی
٣٦٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما