پرسش خود را بپرسید

وی ظاهراً‌ در زمان امیر نوح بن منصور سامانی و به امر او مأموریت یافت.......

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٧

این عبارت معرف کیست؟
«وی ظاهراً‌ در زمان امیر نوح بن منصور سامانی و به امر او مأموریت یافت تا شاهنامه­ منثور ابومنصوری را به نظم درآورد.»

٧٥ %

1) فردوسی

٣ پاسخ
٢٥ %

2) دقیقی

١ پاسخ
٠ %

3) اسدی

٠ %

4) عنصری

٧٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٨

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

بیکران درود به امیر رضی و  دقیقی   و فردوسی

١٣,٥١١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما