پرسش خود را بپرسید

زمان افعال در عربی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٦

فرق بین تَعْرِفُ و یَعْرِفُ  در چیست؟

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

تَعرَفُ: فعل مضارع، صیغه ۷(للمخاطب/مفرد مذکر مخاطب)، ضمیر: انتَ، معنی: می شناسی/می فهمی

تَعرَفُ: فعل مضارع، صیغه ۴(للمخاطبه/مفرد مونث مخاطب)،  ضمیر: انتِ، معنی: می شناسی/ می فهمی

یَعرَفُ: فعل مضارع، صیغه ۱(للغائب/مفرد مذکر غایب)، ضمیر: هوَ، معنی: می شناسد/می فهمد

١,٠٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

سلام . فعل مضارع هست منتها یعرف غائب و تعرف مخاطب هست. ۶ صیغه اول غائب؛ ۶ صیغه دوم مخاطب ؛ ۲ صیغه آخر متکلم وحده و مع الغیر . یعرف: او ( مرد ) / تعرف: او ( زن )

٢,٨٤٩
طلایی
١
نقره‌ای
٢٥
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

در زبان عربی، "تعرف" و "یعرف" هر دو از ریشه "عرف" هستند که به معنای "دانستن" یا "شناختن" است. تفاوت بین این دو در زمان و شخص فعل است:  

تعرف: این فعل به زمان حال یا مضارع اشاره دارد و برای شخص دوم مفرد (تو) به کار میرود. به عنوان مثال، "أنت تعرف الجواب" به معنای "تو جواب را میدانی" است.  

یعرف: این فعل نیز به زمان حال یا مضارع اشاره دارد اما برای شخص سوم مفرد (او) به کار میرود. به عنوان مثال، "هو یعرف الجواب" به معنای "او جواب را میداند" است.  بنابراین، تفاوت اصلی در شخصی است که فعل به او اطلاق میشود؛ "تعرف" برای "تو" و "یعرف" برای "او".

١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما