پرسش خود را بپرسید

ایاجمله ی "i am doing fine" درسته ؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٥٤

ایاجمله ی

  "i am doing fine" 

گرامری درسته ؟

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بله درست جمله سازی با آن آسان و درسته

تاریخ
٢ هفته پیش

بله، جمله "I am doing fine" گرامری درست است. این جمله شامل یک فاعل ("I")، یک فعل ("am doing") و یک صفت ("fine") است. در این جمله، فعل "am" به عنوان فعل کمکی به فعل اصلی "doing" کمک می‌کند و صفت "fine" وضعیت فعل را توصیف می‌کند.

٤,٥٦١
طلایی
٣
نقره‌ای
١١٣
برنزی
٦٢
تاریخ
٣ هفته پیش

بله درسته.یعنی من حالم خوبه و در جواب کسی که میپرسه ازت حالت چطوره؟ اینو میگن.

 اگه بخوان بگن حالم عالیه هم میگن:

I'm doing well

٢٢٤,٠١٥
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
٣ هفته پیش

I'm feeling good, I'm feeling great, I'm doing well, no need to debate. I'm doing fine, I'm doing okay, I'm feeling alright, I'm here to stay.

تاریخ
٣ هفته پیش

به نظر درست میاد.

٣٠,١٢٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣١٨
تاریخ
٣ هفته پیش

بله کاملاً درست است و می‌توان آن را در زمان‌های دیگر  مانند I was doing fine  نیز بکار  برد. این عبارت دارای معانی زیر است:

I'm well, I'm good, I'm OK
١٣,٠٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٢١١
برنزی
١٤٣
تاریخ
٣ هفته پیش

بله درست است.

جسارتا سوال اگر به شکل دو گزینه ای (بله/خیر) مطرح میشد بهتر یود.

٥,٧٦٠
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
٥٨
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما