پرسش خود را بپرسید

معیارهاي سطح رفاه اجتماعی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٩

 کدامیک از معیارهاي زیر میتواند سطح رفاه اجتماعی در یک جامعه را مشخص کند؟

٠ %

1) تعیین سطح درآمد ملی در یک جامعه

٠ %

2) تعیین سطح درآمد سرانه در یک جامعه

١٠٠ %

3) تعیین سطح درآمد ملی و سرانه در یک جامعه

١ پاسخ
٠ %

4) تعیین سهم هر یک از افراد جامعه از درآمد کل

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣,٦٣٤
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٧
برنزی
١١
تاریخ
٤ هفته پیش

همان طور که در ابعاد چهارگانه ذکر شد، سرمایه اجتماعی می‌تواند در بخش دوم شاخص رفاه اقتصادی موثر باشد و سنجش رفاه را تسهیل کند.

تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما